x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.
Interesse?
070 327 67 07

Privacy statement

Op onze website verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vertellen u in deze Privacy statement wat we met deze gegevens doen.

Onze contactgegevens

Koopalarm.nl

Oude Middenweg 223

2491 AG  Den Haag

070 - 327 67 07

https://www.koopalarm.nl

info@koopalarm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koopalarm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Naam;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;

DOEL EN GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Zodat we u kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

Derden

Koopalarm verstrekt uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Koopalarm plaatst tijdens het bezoek aan deze website een geanonimiseerde cookie voor Google Analytics. Verder worden er geen cookies op de website geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koopalarm en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koopalarm.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen persoonsgegevens

Koopalarm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@koopalarm.nl.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@koopalarm.nl.

  • Contact

  • Koopalarm.nl
  • Oude Middenweg 223

    T 070 - 327 67 07
  • 2491 AG ┬áDen Haag

    F 070 - 301 98 15
Dit is contactinfo